CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ APLINK VIỆT NAM

Tài khoản số : 0011004176789
Ngân hàng: VIETCOMBANK - Sở Giao Dịch


Tài khoản số: 102010001131763
Ngân hàng: VIETTINBANK - CN Hai Bà Trưng - PGD Lò Đúc